Børnehaven

Når et barn fra en anden vuggestue får plads i børnehaven i Sommerlyst, inviteres barnet og forældrene på besøg.

Fra vuggestue til børnehave

Som udgangspunkt rykker vuggestuebarnet i børnehave den måned,
hvor barnet fylder 3 år.

Inden barnet rykker fra vuggestuen til børnehaven afholdes et overleveringsmøde med barnets forældre, kontaktpædagogen i vuggestuen og den kommende kontaktpædagog i børnehaven. 

Til dette møde overleveres barnets nuværende trivsel, udvikling og evt. handleplan.

Der ud over orienteres forældrene om dagligdagen i børnehaven.

Nye børn

Inden barnet begynder i børnehaven, kontaktes forældrene af barnets kommende kontaktpædagog.

De aftaler et tidspunkt, hvor barnet kan komme på besøg sammen med sine forældre.

Der ud over tilbydes forældrene en samtale, hvor kontaktpædagogen får mere viden omkring barnet.

Til denne samtale aftales der nærmere omkring barnets indkøring i børnehaven.

Dagligdagen i børnehaven

Nogle af de planlagte aktiviteter forgår i aldersopdelte grupper, andre er på tværs af alder, både indendørs og udendørs.

Vi tilbyder både børnene muligheder for fri leg og mere struktureret forløb med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Der opstår læring i alle former for aktiviteter, så derfor er det vigtigt, at der foregår en vekselvirkning mellem det, som vi præsenterer børnene for.

De planlagte forløb om formiddagen, foregår primært i de aldersopdelte grupper. Aktiviteterne spænder fra lege i rytmikrummet, dialogisk læsning i mindre grupper, kreative aktiviteter på stuen eller i værkstedet til udendørs lege.

En dag om ugen har hver gruppe turdag. Turene går f.eks. til Kulturværftet, Biblioteket, Kronborg, Øresundsakvariet, Søfartsmuseet, stranden, skoven, kirkerne eller de små gader i Helsingørs indre by.

Vi går oftest fra Sommerlyst kl. 9.30 og er retur i Sommerlyst kl. 11. Nogle gange tager vi madpakker med og er retur i Sommerlyst igen ved 12 tiden. 

Hver eftermiddag leger børnene på legepladsen eller på det grønne område, som støder op til Sommerlyst.

Middagslur for et børnehavebarn foregår indendørs på en madras.

Mange børn har stadig brug for at sove til middag, når de begynder i børnehaven, dette behov mindskes i løbet af barnets første år i børnehaven.

Børnene har deres egen madras med navn på, hvor de puttes med f.eks. en historie eller en sang. Indtil alle børn er faldet i søvn, er der en pædagog eller en medhjælper tilstede.

Børnene tages op efterhånden som de vågner eller vækkes efter aftale med barnets forældre.

Børnene tilbydes brød, grød og mælk til morgenmad mellem kl. 07.00 - 07.45 hver dag.

Fra d. 1. i den måned barnet fylder 3 år, skal barnet medbringe madpakke.

Frem til d. 1. i den måned barnet fylder 3 år, tilbydes brød, frugt og vand ca. kl. 09.00, frokost ca. kl.11.00 og brød og vand ca. kl.14.00.

Efter d.1. i den måned barnet fylder 3 år, skal barnet medbringe madpakke og frugt til eftermiddagsmad. Børnehaven tilbyder stadig morgenmad i tidsrummet kl. 07.00 - 07.45 og brød om eftermiddagen.

I børnehaven tilbydes forældrene en årlig samtale med barnets kontaktpædagog. Samtalens fokus er barnets styrkesider og eventuelle udfordringer.

Inden den årlige forældresamtale modtager forældrene et skema pr. mail, hvor kontaktpædagogen har udfyldt sin del.

Forældrene opfordres til at skrive deres bemærkninger i skemaet og maile det retur til pædagogen inden samtalen.

Til samtalen drøftes hvordan vi sammen kan støtte barnet fremover i sin videre udvikling.

Fødselsdagsbarnet fejres i barnets gruppe med flag og sange. Det er også muligt, at barnet inviterer sin gruppe hjem til fødselsdag.

Indtil barnet fylder 3 år fejres det på den stue, som barnet tilhører. Børnene skal ikke have gaver med hjemmefra, da de laver en fælles gave på stuen med tegninger og evt billeder. Barnet kan evt have frugt med til uddeling.

Når barnet fylder 4 eller 5 år, kan gruppen inviteres hjem til fødselsdagsbarnet, hvis forældrene ønsker det.

Måske bliver det en anden dag, end på selve fødselsdagen, da vi prioriterer, at der skal være et passende antal voksne med fra Sommerlyst, for at oplevelsen bliver god for alle.

Hvis børnegruppen er stor, kan det være nødvendigt, at det kun er drengene/pigerne fra gruppen, der inviteres hjem.

Dette aftales med fødselsdagsbarnets kontaktpædagog.

Børnene skal ikke have gaver med hjemmefra, da de laver en fælles gave på stuen med tegninger og evt billeder.

Børnene kan tage deres madpakker med hjem til fødselsdagene og forældrene kan vælge, om deres fødselsdagsbarn skal dele frugt, boller eller andet ud.