Forældresamtaler

I børnehaven tilbydes forældrene en årlig samtale med barnets kontaktpædagog. Samtalens fokus er barnets styrkesider og eventuelle udfordringer.

Til den årlige forældresamtale har barnets kontaktpædagog forberedt en beskrivelse af barnet, dets styrker og eventuelle udfordringer. Til mødet drøftes hvordan barnet fremover kan støttes i sin videre udvikling frem til skolestart.

Åbningstider

Mandag-torsdag
Kl. 06.45-17.30

Fredag
Kl. 06.45-16.45

Lukkedage