Aktiviteter

Nogle af de planlagte aktiviteter forgår i aldersopdelte grupper, andre er på tværs af alder, både indendørs og udendørs.

Vi tilbyder både børnene muligheder for fri leg og mere struktureret forløb med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Der opstår læring i alle former for aktiviteter, så derfor er det vigtigt, at der foregår en vekselvirkning mellem det, som vi præsenterer børnene for.

De planlagte forløb om formiddagen, foregår primært i de aldersopdelte grupper. Aktiviteterne spænder fra lege i rytmikrummet, dialogisk læsning i mindre grupper, kreative aktiviteter på stuen eller i værkstedet til udendørs lege. En dag om ugen har hver gruppe turdag. Turene går f.eks. til Kulturværftet, Biblioteket, Kronborg, Øresundsakvariet, Søfartsmuseet, stranden, skoven, kirkerne eller de små gader i Helsingørs indre by.

Vi går oftest fra Sommerlyst kl. 9.30 og er retur i Sommerlyst kl. 11. Nogle gange tager vi madpakker med og er retur i Sommerlyst igen ved 12 tiden. 

Hver eftermiddag leger børnene på legepladsen eller på det grønne område, som støder op til Sommerlyst.