Fra vuggestue til børnehave

Som udgangspunkt rykker vuggestuebarnet i børnehave den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Inden barnet rykker fra vuggestuen til børnehaven afholdes et overleveringsmøde med barnets forældre, kontaktpædagogen i vuggestuen og den kommende kontaktpædagog i børnehaven. 

Til dette møde overleveres barnets nuværende trivsel, udvikling og evt. handleplan. Der ud over orienteres forældrene om dagligdagen i børnehaven.