Forældresamtaler

I børnehaven tilbydes forældrene en årlig samtale med barnets kontaktpædagog. Samtalens fokus er barnets styrkesider og eventuelle udfordringer.

Inden den årlige forældresamtale modtager forældrene et skema pr. mail, hvor kontaktpædagogen har udfyldt sin del. Forældrene opfordres til at skrive deres bemærkninger i skemaet og maile det retur til pædagogen inden samtalen. Til samtalen drøftes hvordan vi sammen kan støtte barnet fremover i sin videre udvikling.