Kort om Sommerlyst

Børnehuset Sommerlyst er et kommunalt dagtilbud med plads til ca. 70 børn, fordelt på vuggestue og børnehave.

Huset blev bygget til daginstitution for ca. 30 år siden. Sommerlyst er inddelt i to afdelinger i samme hus, en vuggestue og en børnehave. Vuggestuens børn besøger dagligt børnehavens børn og omvendt, så børnene er vant til at omgås hinanden uanset alder mellem 0-5 år. Udendørs deles børnene om en fælles legeplads. Selv om der er tilknyttet fast pædagogisk personale i både vuggestuen og i børnehaven, møder børnene dagligt personalet fra den anden afdeling.