Personalet i Sommerlyst

Til hver stue er der tilknyttet to pædagoger eller en pædagog og en medhjælper. Det er altid en uddannet pædagog, der er kontaktpædagog for børnene.

I Sommerlyst prioriterer vi, at der både er kvindelige og mandlige pædagoger og medhjælpere, uanset om det er i vuggestuen eller i børnehaven. Vi oplever, at det er en medvirkende faktor til at skabe balance i tilbudene og samværet med børnene.

Dansestuen (Vuggestuen)

Marie

Vikar

Emanuela

Pædagogmedhjælper

Tårnværelset (Vuggestuen)

Tina

Pædagog og souschef

Stella

Pædagog

Camilla

Vikar

Kasematstuen (Børnehaven)

Annette

Pædagog 

Lars

Pædagog

Våbenstuen (Børnehaven)

Lone R.

Pædagog 

Susanne

Pædagogmedhjælper

Ania

Støttepædagog

Fællesrummet (Børnehaven)

Stina

Pædagog

Aske

Pædagog

Maria

Pædagogstuderende

Ledelsen

Lone Hauge Pedersen

Leder

Tina

Souschef

Kontor

Marianne Kettner

Administrativ medarbejder

Køkkenet

Trisse R.

Husassistent

Åbningstider

Mandag-torsdag
Kl. 06.45-17.30

Fredag
Kl. 06.45-16.45

Lukkedage