Forældresamtaler

Der tilbydes en årlig forældersamtale i Sommerlyst med barnets kontaktpædagog.

Forældrene bliver tilbudt en 4. måneders samtale om barnets første tid i institutionen. Kontaktpædagogen orienterer forældrene om barnets trivsel og udvikling. Forældrene fortæller om, hvordan de har oplevet starten i institutionen og der aftales eventuelle planer for, hvordan barnet bedst kan støttes i sin videre udvikling.

Efterfølgende er der samtale om barnets udvikling en gang årligt. Inden en samtale modtager forældrene et skema, hvor pædagogen har udfyldt sin del. Forældrene opfordres til at tilføje sine bemærkninger og maile skemaet retur til pædagogen inden samtalen.