Når et barn får tilbudt plads i vuggestuen, bliver forældrene kontaktet telefonisk af barnets kontaktpædagog. I aftaler en dag og et tidspunkt, hvor pædagogen kommer på hjemmebesøg. Besøget varer højst en time og det er vigtigt, at I finder et tidspunkt på dagen, hvor barnet er vågen. Inden hjemmebesøget modtager forældrene et velkomstbrev og et skema, som skal udfyldes inden hjemmebesøget. Skemaet giver forældrene mulighed for at beskrive barnet og er nyttig viden for pædagogen, når hun/han skal lære barnet at kende. Skemaet er udgangspunktet for samtalen til besøget. Til hjemmebesøget har barnet, forældrene og kontaktpædagogen lejlighed til at møde hinanden i barnets trygge omgivelser. 

Til hjemmebesøget aftales der nærmere omkring barnets indkøring og bl.a. besøg i Sommerlyst inden barnet starter.