Vuggestuen

Inden dit barn starter i Sommerlyst, prioriterer vi, at barnets kommende kontaktpædagog kommer på et hjemmebesøg i barnets hjem.

Opstart

Når et barn får tilbudt plads i vuggestuen, bliver forældrene kontaktet telefonisk af barnets kontaktpædagog. I aftaler en dag og et tidspunkt, hvor pædagogen kommer på hjemmebesøg.

Besøget varer højst en time og det er vigtigt, at I finder et tidspunkt på dagen, hvor barnet er vågen. Inden hjemmebesøget modtager forældrene et velkomstbrev og et skema, som skal udfyldes inden hjemmebesøget.

Skemaet giver forældrene mulighed for at beskrive barnet og er nyttig viden for pædagogen, når hun/han skal lære barnet at kende.

Skemaet er udgangspunktet for samtalen til besøget. Til hjemmebesøget har barnet, forældrene og kontaktpædagogen lejlighed til at møde hinanden i barnets trygge omgivelser. 

Til hjemmebesøget aftales der nærmere omkring barnets indkøring og bl.a. besøg i Sommerlyst inden barnet starter.

Forældresamtaler

Der tilbydes en årlig forældersamtale i Sommerlyst med barnets kontaktpædagog.

Forældrene bliver tilbudt en 4. måneders samtale om barnets første tid i institutionen. Kontaktpædagogen orienterer forældrene om barnets trivsel og udvikling.

Forældrene fortæller om, hvordan de har oplevet starten i institutionen og der aftales eventuelle planer for, hvordan barnet bedst kan støttes i sin videre udvikling.

Efterfølgende er der samtale om barnets udvikling en gang årligt. Inden en samtale modtager forældrene et skema, hvor pædagogen har udfyldt sin del.

Forældrene opfordres til at tilføje sine bemærkninger og maile skemaet retur til pædagogen inden samtalen.

Dagligdagen i vuggestuen

Dagen veksler mellem fri leg og planlagte aktiviteter indendørs og udendørs.

I den frie leg er vi opmærksomme på, at der skal være muligheder for både de stillesiddende aktiviteter og aktiviteter, der appellerer til at være fysisk aktiv.

Om formiddagen foregår de planlagte aktiviteter, som veksler mellem aktiviteter for hele gruppen eller i mindre grupper, indendørs eller på legepladsen.

Der er ture ud af huset, hvor vi går i mindre grupper og har klapvogne til de yngste børn. Turene går oftest til Kulturværftet, biblioteket, stranden, Øresundsakvariet, toget, færgerne eller kirkerne i Helsingør indre by. Enten er vi retur i Sommerlyst til frokost kl.11 eller også smører Trisse madpakker, som vi medbringer og spiser på turen.

Efter frokost, middagsluren og eftermiddagsmaden er der oftest fri leg på legepladsen indtil børnene igen hentes af mor/far.

De yngste børn starter ofte med at sove i egen barnevogn, for at skabe tryghed. Når barnet er klar til det, sover hun/han i en krybbe i krybberummet.

De yngste vuggestuebørn sover på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, inden de i løbet af det første år sover en middagslur en gang dagligt i krybberummet.

I de sidste måneder inden barnet rykker over i børnehaven, begynder barnet at sove middagslur indendørs på en madras på den ene stue.

Hvis barnet fortsat har behov for middagslur, når han/hun begynder i børnehaven, er dette også muligt indendørs på en madras.

Vuggestuens børn får tilbud om morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad i Sommerlyst.

Pr.10.7.2023 har vi indgået aftale med Nordsjællands Catering om daglig levering af mad til vuggestuen.

Kl.7-7.45 serveres der morgenmad på Muslingestuen i vuggestuen. Morgenmaden består af brød, havregrød eller havregryn med mælk.

Kl.9 serveres der formiddagsmad, der består af skåret frugt/grønt og vand.

Kl.11 serveres der et varmt måltid, som varierer mlm. kød, fisk og grøntsager.

Kl.14 serveres der surdejsbrød m. smør og vand.

Sommerlyst smiley-rapport

Når et barn har fødselsdag, fejrer vi det på den stue, hvor barnet er tilknyttet.

Fødselsdagsbarnet fejres med flag og sang sammen med de øvrige børn på stuen. Barnet får en collage med billeder fra vuggestuen.

Forældrene er velkommen til at medbringe for eksempel frugt eller boller, som barnet kan dele ud på stuen til de øvrige børn.