Overgangen fra hjemmet til vuggestuen

Inden dit barn starter i Sommerlyst, prioriterer vi, at barnets kommende kontaktpædagog kommer på et hjemmebesøg i barnets hjem. Der ud over er det muligt

Til hjemmebesøget har barnet, forældrene og kontaktpædagogen lejlighed til at møde hinanden i barnets trygge omgivelser. Forældrene kan fortælle om barnets liv indtil nu, vaner omkring f.eks. at spise, sove m.m. og om barnets eventuelle udfordringer, som er nyttige at vide i fht. barnets videre udvikling. I Helsingør kommune modtager forældre en kort beskrivelse af barnet fra sundhedsplejerskens sidste besøg i hjemmet. Denne beskrivelse er nyttig viden for kontaktpædagogen, når hun/han skal lære barnet at kende.

Til hjemmebesøget aftales der nærmere omkring barnets indkøring og bl.a. besøg i Sommerlyst inden barnet starter.

 

Åbningstider

Mandag-torsdag
Kl. 06.45-17.30

Fredag
Kl. 06.45-16.45

Lukkedage