Kort om Sommerlyst

Huset blev bygget til daginstitution for ca. 30 år siden. Sommerlyst er inddelt i to afdelinger i samme hus, en vuggestue og en børnehave.

Vuggestuens børn besøger dagligt børnehavens børn og omvendt, så børnene er vant til at omgås hinanden uanset alder mellem 0-5 år.

Udendørs deles børnene om en fælles legeplads. Selv om der er tilknyttet fast pædagogisk personale i både vuggestuen og i børnehaven, møder børnene dagligt personalet fra den anden afdeling.