Bestyrelsen i Børnehuset Sommerlyst

Bestyrelsen i Sommerlyst arbejder bl.a. med dagtilbuddets overordnet politikker og høringssvar. Der ud over har bestyrelsen indsigt i, hvad der særligt optager børn og personale i  dagtilbuddets dagligdag. Bestyrelsen høres i større beslutninger og bliver dermed inddraget i Sommerlyst's udvikling. 

 

Medlemmer af bestyrelsen, valgt nov. 2022

Valgt for 2 år:

Liv Fosgrau Byrgesen, mor til Saga, Søstjernerne i vuggestuen.

Sandra Christensen, mor til Sonia, Landkrabberne i børnehaven.

Cecilie Hinrichsen, mor til Ellinor, Landkrabberne i børnehaven.

Valgt for 1 år:

Julie Knudsen, mor til Carl-Vitus, Søhestene i børnehaven.

Cathrine Ramsing, mor til Manna, Søhestene i børnehaven og mor til Sigrid, Søstjernerne i vuggestuen.

Stella Boye Rasmussen, medarbejderrepræsentant fra Sommerlyst.

Lone Hauge Pedersen, leder i Sommerlyst