Forældreforeningen Sommerlyst

Forældreforeningens har to årlige arrangementer:

  • Loppemarked
  • Julefest

Udover det sociale aspekt i, at arrangere aktiviteter for børn og deres forældre, er formålet med foreningen, at personalet i Sommerlyst kan søge om midler til for eksempel:

  • Inventar
  • Legetøj
  • Legepladsen
  • Oplevelser til børnene.